قرآن پژوهی، بودجه و امکانات بیشتری می خواهد
50 بازدید
موضوع: علوم قرآنی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گلستان قران ) تیر 1379 - شماره 15 )(5 صفحه - از 30 تا 34)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی