محیط زیست در تعالیم الهی (فهرست اعلام محیط زیست طبیعی در قران کریم) [محیط زیست در تعالیم الهی (فهرست اعلام محیط زیست طبیعی در قران کریم)]
37 بازدید
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،سازمان حفاظت محیط زیست
نقش: نویسنده
شابک: 964-430-726-7
سال نشر: 1378
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در کتاب حاضر فهرست اعلام((محیط زیست)) مندرج در قران کریم گردامده است. برای این منظور مولف نخست محیط زیست را به هفت حوزه((موقعیت منابع)) ((اب و هوا)) ((اب)) ((شکل زمین)) ((گیاهان)) ((جانوران)) و ((متفرقه)) تقسیم نموده که هر یک دارای زیر حوزه های متعدد است سپس با مراجعه به کتاب های مرجع و نرم افزارهای رایانه ای ریشه واژه های قرانی مرتبط با محیط زیست را ذیل حوزه ها و زیر حوزه ها تدوین کرده و کدی به ان اختصاص داده است .مخاطبان با استفاده از این کدها و دیگر فهرست های موجود در کتاب می توانند به ادرس سوره یا ایه دست یابند .