مدخلی بر کاووش در: تاریخ ادیان
50 بازدید
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
نقش: نویسنده
شابک: 964-430-338-5
سال نشر: 1377
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در اثر حاضر مجموعه ای از مباحث اصولی و مبانی کلی تحقیق در مقوله ((تاریخ ادیان)) مطرح شده است که در ان مباحثی از قبیل ماهیت دین و پیدایش ان و وظایف ورسالت های دین تشریح شده است .کتاب متشکل از یک مقدمه چهار مبحث و یک تکلمه است که عناوین ان عبارت اند از :مقدمه شامل :سوابق دوره های کهن و نو در تاریخ ادیان.