درامدی به تحقیق در اهداف و مقاصد سوره های قران کریم
51 بازدید
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
نقش: مترجم
سال نشر: 1374
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب نویسنده بران است پیام های اساسی و روح حاکم بر سوره های قرانی را اشکار سازد .در این کتاب سوره های قران تا پایان جزو بیست و پنجم به همین شیوه بررسی شده است.