روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی: مفهوم نفس و روان انسان
46 بازدید
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
نقش: مترجم
شابک: 978-964-476-059-4
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب حاضر در دو دفتر تنظیم یافته است .در دفتر اول مفهوم نفس از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی چون((جابربن حیان)) ((کندی)) ((فارابی)) و ((ابن سینا)) بررسی شده سپس با شواهدی اذعان می شود که غزالی برای نخستین بار به طور جامع و گسترده در این راه گام برداشته است و در پی ان دوران کوشش های علمی غزالی مطرح می گردد .در دفتر دوم حالات نفسانی و جنبش های روانی تشریح می شود .مترجم در مقدمه این اثر خاطر نشان می کند :((بررسی های دانشمندان اسلامی از دیرباز درباره روان شناسی تجربی با الهام از مبانی و اصول دین مقدس اسلام اغاز شده بود که هنوز علمی به عنوان روان شناسی در فرهنگ های دیگر بدین صورت ناشناخته به نظر می رسد)) .