برجسته ترین شیوه های تبلیغی رسول اکرم (ص)
130 بازدید
محل نشر: مدرس علوم انسانی » زمستان 1377 - شماره 9 » (18 صفحه - از 187 تا 204)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
بررسى، استخراج و تحلیل شیوه‏ها و راهکارهاى تبلیغى اسوه‏هاى قرآن بویژه پیامبر گرامى اسلام(ص)به حقیقت مى‏تواند دائرة المعارف بزرگى پیرامون دعوت و تبلیغ فراهم آورد.هر چند تاکنون در این باره تلاش درخور و پژوهش بایسته صورت نگرفته است.در مقاله حاضر، با استفاده از قرآن، تفاسیر، روایات معتبر و سیره، بر آن شدیم تا ضمن بررسى مهمترین و پرکاربردترین شیوه‏هاى تبلیغى پیامبر خاتم(ص)در سه محور شیوه‏هاى گفتارى، عملى و مرکّب(گفتارى عملى)، بر اهمیت شیوه‏هاى غیر مستقیم در تبلیغ پافشارى کنیم. دعوت به مشترکات و تردیدافکنى در مخالفان، نمونه‏هاى شیوه‏هاى گفتارى، سازش ناپذیرى در اصول، برائت از شرک و مبارزه با عوامفریبى، از نمونه‏هاى بارز شیوه‏هاى مرکب، و مرحله‏بندى تبلیغ، مدارا و آسانگیرى، هجرت، اعزام مبلغ به شهرها و قبایل، برپا کردن پایگاههاى تبلیغى و ساده‏زیستى، مصادیق برجسته شیوه‏هاى عملى مطرح شده در این نوشتار هستند. کلید واژگان:اسوه؛دائرة المعارف؛شیوه‏هاى تبلیغى؛گفتارى؛عملى