معناشناسی کلمه «زندیق» در فرهنگ اسلامی
44 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی» بهار و تابستان 1382 - شماره 32 و 33 »22 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این مقاله به بررسی معانی مختلف کلمه«زندیق»نزد مسلمانان پرداخته می‏شود. نگارنده بر این مدعاست که این اصطلاح معانی مختلفی برای مسلمانان داشته است.مانوی، زردشتی، مزدکی، مشرک، مرتد، منافق، ...، از رایج‏ترین معانی این کلمه نزد مسلمانان می‏باشد. نتیجه این تحقیق آن است که این کلمه معنا و کاربری دقیقی نزد مسلمانان نداشته و در بیشتر موارد به سبب بار معنایی منفی، به مخالفان مذهبی اعم از مسلمان و غیر مسلمان نسبت داده شده است.بنابراین بر خلاف ادعای دانشمند علم حدیث، این کلمه بر گروهی که دارای اهداف و مشخصات خاصی، به خصوص اهداف توطئه‏آمیز و ضداسلامی است، دلالت نمی‏کند. واژه‏های کلیدی معناشناسی، زندیق، ثنوی، مانوی.