میزان اهتمام به زن در قوانین ازدواج و طلاق ادیان
47 بازدید
محل نشر: پژوهش دینی » زمستان 1383 - شماره 8 »(19 صفحه - از 6 تا 24)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
قرآن کریم ازدواج را عامل کمال مرد و زن، حفظ و طهارت جامعه بشری و بقاء نسل می‏داند و برای انسان-اعم از زن و مرد-کرامت قائل شده و وجه تمایزی جز تقوا برای انسانها معرفی نمی‏کند.تشریع قوانین ازدواج و طلاق در قرآن براساس حفظ کرامت انسان و نیز فطرت و طبیعت هر یک از زن و مرد می‏باشد که این تعالیم نسبت به تعالیم کتاب مقدس جامع‏تر بوده و مصالح و حقوق زن را بیشتر تأمین می‏کند. واژه‏های کلیدی:قرآن، کتاب مقدس، زن، ازدواج، طلاق