شرایط و کارآیی تنبیه در تربیت کودک و نوجوان
71 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » پاییز 1383 - شماره 40 » (18 صفحه - از 32 تا 49)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انسان‏ها در دوره‏های متفاوت زندگانی در معرض ارتکاب فساد و شر و بدی قرار دارند و همواره خطر رفتارهای ناستوده‏ی اخلاقی آنها را تهدید می‏کند. در این میان، هدفِ تربیت این است که خیر و سعادت را در جامعه‏ی بشری بر شر و شقاوت غالب سازد. دین مبین اسلام، به منظور تنظیم و سازمان بخشیدنِ رفتار انسان و روابطِ انسانی و حتی طرز سلوک انسان با خویشتن ـ برنامه و ضوابطی رسا و بسنده و پسندیده دارد که از جمله‏ی آنها اصلِ «تنبیه و مجازات متخلّف» است. ایضاح مفهومی تنبیه، شرایط تنبیه و گونه‏های مختلف تنبیه، از مباحثی است که در این مقاله، بدان پرداخته شده است. با توجه به مطالب مطرح شده در این مقاله به نظر می‏رسد رعایت دقیق حدود و شرایط تنبیه مطابق دستورهای دین مبین اسلام می‏تواند یکی از نیرومندترین و ضروری‏ترین ابزارهای امر تربیت و ضمانت خیر و سعادت در جامعه‏ی انسانی باشد. واژه‏های کلیدی: تربیت اسلامی، رفق و مدارا، تنبیه، تنبیه انتقامی، تنبیه اصلاحی و بازدارنده، تنبیه به منظور عبرت‏آموزی دیگران.